Hem

Bibliomanti Spådomsmetod

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 681193, v2 - Status: normal.
är en sorts Spådomsmetod

Spådomsmetod där ord ur en bok tolkas

Alias: bibliomanti

normal

Bibliomanti kallas ett sätt att spå genom att man på måfå slår i en bok, blundar och sätter ner sitt finger och sedan tar det utpekade ordet som svar på den fråga man haft.
Tolkningen av innebörden i ordet är ens egen. Oftast använda bland kristna är Bibeln, i engelskspråkiga länder slog man förr i verk av Shakespeare.