Hem

Sociologi Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 625981, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: TwentyFourSeven
är Facklitteratur
Behandlar Sociologi
Publicerad år 1998
ISBN 91-44-00554-7
sidantal 696
Av Anthony Giddens
Publicerad av Polity Press
är översatt av Björn Nilsson
Upphovsrätt Anthony Giddens

Alias: sociologi

normal

Sociologi är en av världens ledande böcker till sociologiämnet och ger en utförlig översikt av modern sociologi. Denna andra upplaga på svenska är förbättrad på flera avgörande punkter. Förutom att dett empiriska materialet är uppdaterat innehåller boken nyskrivna kapitel om bland annad etniska konflikter, förändringar i klasstrukturen, ätstörningar, massmedia, populärkultur samt om informationsteknologins ökande påverkan. Boken är komparativ till sin karaktär och betonar det avgörande inflytande globaliseringen har för det sociala livets alla former.

Skriven av en författare med internationell auktoritet, kombinerar boken originalitet och lättillgänglighet. Sociologi är en nödvändig lärobok för alla som för första gången kommer i kontakt med sociologiämnet vid universitet och högskola. Den svenska översättningen är baserad på den tredje engelska utgåvan och ryms numera i en och samma volym.

Andra upplagan.