Hem

Brudbröd Ört

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491366, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Ört

Brudbröd är en medelstor ört som kan bli upp till fem decimeter hög.

Alias: brudbröd och flipendula hexapetala gil

normal

N. Bjergmandel. F. Sikoangervo.
En allmän karaktärsväxt för torra, solöppna ängsbackar, där den ymnigt blommar i början av juli eller något före gulmåran (nr 70). I Sverige går den i norr endast till Dalarne och Hälsingland; i Norge finns den blott i s.-ö- hörnet, och i Finland blott i det sydvästra. Den är lätt igenkänd på de starka och sega rötternas tjocka, kulformiga uppsvällningar, hårda men dock något köttiga knölar, som magasinera vatten för torra perioder och mot hösten bliva mjukare och tämligen välsmakande. Det säges, att de då i somliga trakter insamlas för att vid kalas giva smak åt vissa maträtter. För deras skull böka svinen upp jorden, varav växten fått en mängd benämningar: svinbröd, svinkrasse, somilla, somalla (somandlar?), galtbröd m. m. Under nödår och dyr tid borde mera uppmärksamhet ägnas åt dessa och andra näringsrika växtdelar, som inom våra vidsträckta nordiska länder årligen i stora massor framalstras och förintas.