Hem

Curare Gift, Medicin

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 524243, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: nua uwishin
är en sorts Gift och Medicin

Pilgift och medicin som framställs av bland annat växten Curare.

Alias: celocurin, curare och pildammsgrodgift

normal

Curare är benämningen på det pilgift som användes förr i tiden av indianer. Det verksamma ämnet är tubokurarin som utvinns från ett femtiotal sydamerikanska växter inom familjerna Menispermaceae och Asteridaceae.

Curare blockerar irreversibelt den neuromuskulära överledningen genom att binda sig till receptorerna på det postsynaptiska membranet och därmed förhindra acetylkolinets verkan. Leder till snabb muskelförlamning och andningsparalys med döden som följd.

På 1940-talet började curare från växtextrakt att användas inom sjukvården som muskelavslappnande medel. Idag har man gått över till mer kortverkande syntetiskt framställda preparat.