Hem

Dievas Gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 483288, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Gudom

Baltisk asagud, himlens gud.

Alias: dazhdbog och dievas

normal

Himlens, ibland solens gud i gamla Baltisk hedendom. Manlig gudom. Det slaviska namnet på denne gud är Dazhdbog.