Hem

Femte dimensionen Matematisk dimension

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 33119, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: xia
är Matematisk dimension

Enligt mayakalendern skall vi stiga upp hit år 2012.

Alias: 5d, femdimensionell och femte dimensionen