Hem

Gullkrage Ört

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491142, v2 - Status: normal.
är en sorts Ört

En ettårig, kal ört med blågröna, enkla blad och gula prästkragelika blomkorgar.

Alias: chrysanthemum segetum l och gullkrage

normal

N. Marigull. F. Keltainen päivän kakkara.
Denna art hör genom sina gula kantblommor till de äkta Chrysanthemum-arterna (släktnamnet betyder ordagrant guldblomma). Örtståndet är även olikt den vanliga prästkragens, ty det är mjukt, kalt och saftigt, och bladen något blågröna som t. ex. ho åkerkålen. Gullkragen växer också i åkrar, i Skåne tämligen allmänt, men f. ö. sällsynt i åkerbrukstrakterna på ömse sidor om bottniska viken och i Norge upp till Trondhjem. Blomningstiden är juli och augusti. Den har inkommit med utländsk spannmål från, såsom det berättas, en förolyckad skeppslast, som kustbefolkningen plundrade. Straffet blev att åkrarna i lång tid översvämmades av gullkrage som ett skadligt ogräs.

Vår plansch visar växtens frukt, fig. 4, i starkare förstoring än hos föregående art, samt pistillens märken, fig. 3, för att framhålla deras byggnad hos flertalet av vår Radiatæ (se även tavl. 1 m. fl.). De två märkena hava i spetsen en tofs av utspärrade hår, med vilkas tillhjälp frömjölet utsopas ur ståndarknappscylindern; stiftet saknar därför hos alla dessa släkten den håriga uppsvällning, som beskrivits hos tistlarnas grupp (tavl. 1-9).