Hem

Kassandra Mytologisk person, Siare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 154024, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus
är Mytologisk person och Siare

En av de tio sibyllorna, dotter trojanska kung Priam och drottning Hekubas dotter

Alias: cassandra och kassandra

normal

Dotter till den trojanska kungen Priam och drottningen Hekubas. När Apollo förälskade sig i henne lovade han att ge henne siargåvan om hon besvarade hans kärlek. Kassandra vägrade, och då gjorde han så att hon kunde se framtiden men att ingen skulle tro henne.

Bland händelserna hon förutsåg var den trojanska hästen och Agamemnons död. Efter Trojas fall släpades hon ur Athenas tempel av Ajax den Lägre. Agamemnon tog med henne till Mykene, men trots hennes varningar mördades de båda av Klytaimnestra.