Hem

Konformitet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 653756, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

Social flexibilitet med begränsningen likformighet - dvs. att anpassa sitt beteende eller sin uppfattning efter verkligt eller inbillat grupptryck.

Alias: konformism och konformitet

normal

Konformitet kommer ur lat. conformis, likriktning.

Det står för likformighet eller överensstämmelse, och konformism är alltså strävan efter att följa vad som är gängse vanor, tänkesätt, seder eller bruk - att alltså inte avvika från mängden.