Hem

Kunskapsteoretisk idealism Filosofi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 390307, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Filosofi

Kunskapsteoretisk idealism menar att endast ens medvetandeinnehåll kan man veta något om. Därför är alla egenskaper sekundära.

Alias: kunskapsteoretisk idealism