Hem

Levande rollspel Rollspel, Lek

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 10533, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: oskila
är en sorts Rollspel , Lek , Upplevbart och Praktiserbart

Teaterspel utan publik i vanlig form. Publiken är deltagarna själva, som dels beskådar spelet, och dels deltar själva.

Alias: lajv, levande rollspel och live role playing

normal

Många blir oroliga när de hör ordet rollspel eller levande rollspel. Många blandar ihop det med satanism, andra med våld. Att vissa blandar ihop det med satanism beror myckets på att det förekommer roller som går ut på att spela en karaktär som utseendemässigt motsvarar vad de flesta tror är en satanist, det vill säga en person med svart kåpa och mörksminkade ögon. Att rollen sen under spelets gång deltar i magiska ritualer gör inte ryktet bättre. Sanningen är självklart att det är ett teaterspel, om än med den stora skillnaden att det saknas publik i vanlig form. Publiken är deltagarna själva, som dels beskådar spelet, och dels deltar själva. Hur aktiv del i spelet man tar beror på personen själv, ofta handlar det om att ha ett uppdrag som man ska slutföra, och då tvingas man till vissa saker, som tillexempel att tala med en specifik person.