Hem

Månen i tvillingarna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 85563, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna

Obeständiga känslor. Mentala kvaliteter kan ta överhanden. Lättanpasslig. Intellektuella intressen. Ytterst kommunikativ.

Alias: månen i tvillingarna

normal

Känslolivet + flexibilitet = Obeständiga känslor. Mentala kvaliteter kan ta överhanden. Lättanpasslig. Intellektuella intressen och rörlighet. Reslusta. Obeslutsamhet. Ytterst kommunikativ.