Hem

Mohs

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 160920, v2 - Status: normal.

Hårdhetsskala skapad av Friedrich Mohs (1773-1839)för att avgöra hårdhet på olika mineraler.

Alias: mohsskala och ritshårdhet

normal

Mohsskala

1 – Talk – smulas (repas) av en nagel
Sliphårdhet 0,03

2 – Gips – repas av en nagel
Sliphårdhet 1,25

3 – Kalcit (kalkspat) – repas av kopparmynt
Sliphårdhet 4,5

4 – Flusspat (flourit) – repas lätt av kniv
Sliphårdhet 5,0

5 – Apatit – repas nätt och jämnt med kniv
Sliphårdhet 6,5

6 – Ortoklas – repas av stålfil
Sliphårdhet 37

7 – Kvarts – repar fönsterglas
Sliphårdhet 120

8 – Topas - repar lätt kvarts
Sliphårdhet 175

9 – Korund - repar lätt topas
Sliphårdhet 1000

10 – Diamant - hårdaste kändaste ämnet. Kan ej repas
Sliphårdhet 140.000

Samtliga mineral kan repa mineral före på skalan, men inte repa mineral med samma hårdhet (mohs). Så är det inte alltid då det händer att ett mineral har olika hårdhet, t.ex. diamant. Dock är inte alla mineral lika hårda från alla sidor, t.ex: kyanit som har en skillnad från en mohs på 4,5 i ena riktningen och en mohs på 6-7 i en annan riktning.

normal

Damm innehåller en liten mängd kvarts med hårdheten av c:a 7 Mohs.
Detta gör att mineraler (och ädelstenar) med en hårdhet som är mindre än 7 Mohs förr eller senare blir repiga.