Hem

Nocka Ört

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491273, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Ört

En sällsynt ört, tvåårig, växer i Skåne.

Alias: cineraria palustris l och nocka

normal

N. Vandtroldurt.
Denna art står så nära släktet Senecio (nr 20 och 21), att den ofta införlivas med detsamma. I olikhet med Senecio har dock Cineraria ingen ytterholk. Jämte en samart, C. intergrifolia, är den sällsynt och finnes företrädesvis i Skåne, där den karakteriserar vissa torvmossar och är ymnig på den dyiga jorden i de hålor, där torv upptagits. Växten blir över 1/2 m hög, har klibbhårig beklädnad, lysande, klargula blomställningar, och flygfrukter med särdeles mjuk och yvig, rent vit hårpensel. Den är en tvåårig ört.