Hem

Spåtistel (Carlina vulgaris) Magisk växt, Ört

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491102, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Clever
är en sorts Magisk växt och Ört

Två eller flerårig ört som använts för att spå väder.

Alias: carlina vulgaris, spåtistel, spåtistel (carlina vulgaris), stjärntistel och vädertistel

normal

N. Bergtistel F. Kurho

Oftast en låg, tätbladig, torr och styv ört med en enda blomkorg, allmän, men ej talrik, på torra backar i södra och mellersta Sverige, södra Norge och Finland. Det mest utmärkande för denna tistel äro holkfjällen. De yttersta, fig. 3, äro parflikiga, än gulaktiga, än svartaktiga, med fina tornar. De innersta däremot äro hela, obeväpnade, långa och smala, av gulvit, mässingslik glans och läderartad beskaffenhet (eternell-artade); vid torr väderlek äro de utåtriktade, såsom i fig. 1, och blomkorgen liknar då en solros i miniatyr, ehuru skyltapparaten här består av holkfjäll och ej av kronblad; i fuktig luft bliva holkfjällen inåtböjda och tillsluta korgen. Detta försiggår även på torra exemplar, som gömts i åratal. Arten har av dessa rörelser fått namnet spåtistel eller spåmanstistel. Blommorna äro mycket små, gulbruna. Fruktens svävapparat är en liten fjäderpensel, vars vitgula, sidenglänsande strålar vid torka äro vågrätt utstående

normal

Svenska namnet spåtistel kommer av att blomkorgarna påverkas av luftfuktigheten så att de är hopslagna i fuktig luft medan de vid torrt väder breder ut sig stjärnlikt.

normal

Spåtistelns magiska gåva till Dig

Vädertistel är ett äldre namn på denna ört, som skyddar mot yttre kroppsskador.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.