Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Statens Psykologisk-Pedagogiska Bibliotek ( 1885 - 2003 ) Bibliotek

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1251, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old
är Bibliotek
Start 1885
Slut 2003

SPPB har sitt ursprung i det 1885 bildade Pedagogiska biblioteket. Sommaren 2003 flyttades samlingarna och verksamheten till huvudbiblioteket och ingår numera i den samhällsvetenskapliga avdelningen.

Alias: sppb och statens psykologisk-pedagogiska bibliotek

normal

SPPB hade sitt ursprung i det 1885 bildade Pedagogiska biblioteket. Detta tillkom efter förslag av intresserade personer inom Stockholms läraresällskap. Pedagogiska biblioteket skulle införskaffa arbeten rörande uppfostran, undervisning och skolböcker. 1926 inriktades bibliotekets förvärv på att i huvudsak omfatta litteratur i pedagogik, undervisningsväsen och psykologi.

Sedan 1990 fungerade SPPB som ansvarsbibliotek inom ämnesområdena psykologi och pedagogik.

SPPB hade i deposition specialsamlingar som tillhörde Svenska psykoanalytiska föreningen och Sällskapet för parapsykologisk forskning.

Samlingarna tillhörande Svenska Sällskapet för Parapsykologisk forskning flyttades 2002 till en fristående lokal i Danderyd.