Hem

Vetenskapsteori för nybörjare Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1169, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/vetenskapsteori_foer_nyboerjare.html
är Facklitteratur
Behandlar Dd
Publicerad år 1991
ISBN 91-88298-05-5
Av Torsten Thurén

Alias: vetenskapsteori för nybörjare

normal


normal

Baksidan

Den här boken är en introduktion till det vetenskapliga sättet att tänka. Författaren belyser sin framställning med exempel från både vetenskap och vardagsliv.

De vetenskaper som främst behandlas här är human- och samhällsvetenskap.