Hem

2C-B Hallucinogen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 477376, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Hallucinogen

En hallucinogen som närmast kan jämföras med LSD, dock upplevs den oftast som mycket mer "ytlig" än LSD. Starkt visuell, men den ger inte samma skruvade tankar som LSD

Alias: 2c-b

normal

2C-B

CAS-nr: -
Summaformel: C10H14NO2Br
Molekylmassa: 260,14 g/mol
IUPAC: 2-(4-bromo-2,5-dimetoxyfenyl)etylamin
Trivialnamn: 2C-B, bromomeskalin


Fribas/grundform Hydroklorid

Smältpunkt (°C): - 237-239
Kokpunkt (°C): - -
Övrigt: - I vatten olösligt kristallint salt. Lite lösligt i MeOH, EtOH & IPA. Mycket irriterande på slemhinnor (därav är nasalt och rektal administrering inte att rekommendera).
Administrering: Kan rökas. Peroralt, sublingualt, nasalt, rektalt eller intravenöst.

Syntes:
Framställdes första gången av Alexander Shulgin genom att reagera (1) 2,5-dimetoxybensaldehyd med nitrometan, vilket gav korresponderande nitrostyren. (2) Nitrostyrenen reducerades sedan med LAH för att ge 2-(2,5-dimetoxyfenyl)etylmin, detta ämne (3) bromerades med Br2, vilket gav 2-(4-bromo-2,5-dimetoxyfenyl)etylaminhydrobromid.
Reaktionerna involverade i syntesen, i nummerordning:

Baskatalyserad kondensation med aldehyd och nitroalkan.
Reduktion av nitroalken till amin med litiumaluminiumhydrid i tetrahydrofuran.
Aromatisk bromering (aromatiska elektrofil substitution).
Referenser:
A. T. Shulgin, M. F. Carter, Psychopharmacol. Commun. 1, 93 (1975) Shulgin, Shulgin, PIHKAL, #20 (1991)

Toxicitet:
Det finns inga kontrollerade studier om 2c-bs toxicitet, men tillräcklig empirisk data finns för att med stor säkerhet kunna säga att den inte är betydande.
Referenser:
-
Förekomst:
Förekommer överlag som hydrokloridsaltet, i kapslar innehållandes 25 mg 2c-b.
Referenser:
-
Farmakologi:
2c-b är förmodligen en serotonerg hallucinogen/enteogen., i likhet med resten av 2c-familjen.
Referenser:
R. A. Glennon et al., Pharmacol. Biochem. Behav. 30, 597 (1988)
M. Lobos et al., Gen. Pharmacol. 23, 1139 (1992)

Terapeutiska anvädningsområden:
-
Referenser:
-
Dosering (-):
Minsta aktiv dos: 5 mg
Liten dos: 10-12 mg
Stark dos: -
Överdos: 35 mg+