Hem

Avatar

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 33738, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Upplevbart

Ordet avatar kommer från "avatara" (sanskrit) och är i hinduisk mytologi en gud förkroppsligad i mänsklig eller djurgestalt.

Alias: avatar

normal

I hinduismen en inkarnation av en gudomlighet, ofta i form av guden Vishnu. Avatarernas framträdande säg sammanfalla med kristider på jorden, och de fungerar då som en slags frälsare.