Hem

Bautasten Megalittempel, Sten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 154405, v7 - Status: normal.
är en sorts Megalittempel och Sten

Bautasten är en benämning på fristående resta stenar, särskilt stora sådana. Ordet bautasten är förmodligen av fornnordisk härkomst.

Alias: bautasten, menhir, raised stone, rest sten och standing stone

normal

Det är inte alla bautastenar som säkert kan dateras eller placeras i en kontext. Definitionsmässigt är de i vilket fall stenblock eller hällar ställda på högkant. Ett antal särskilt spektakulära exemplar finns på Ekornavallen i Västergötland.

Allmänt brukar bautastenarna anses vara gravmarkörer och dateras till en tidsperiod som sträcker sig från järnålderns mitt (0 fvt) till vikingatidens slut (ca 1100 evt). Eventuellt är runstenstraditionen och kanske den gotländska bildstenstraditionen en vidareutveckling av bautastenarna. Snorre Sturlasson skriver om resta stenar som markörer för vikingatida brandgravar.