Hem

Bo Westling

Ändra sidan Detaljer
Medlem 33666, nivå 6, ämne 406797, v2
Kallar sig Bowling
Han är 92 år och bor i TRANÅS
Kontakt E-post
Uppdaterad 2004-10-29

är Medborgare i Paranormal.se och Författare

Författare och medlem på Paranormal.se. Se medlem Bowling.

Presentation

Utforskar sedan mer än tjugo år, runt om i världen, upppallade flyttblock, d.v.s. stenblock, som blivit upplagda av våra förfäder och inte är några naturbildningar. Således finns uppallade stenblock både i Australien och i Afrika och där har aldrig funnits någon inlandsis. För att försöka få svar på frågorna var?, hur? och varför? är jag också intresserad av allt som har med energier att göra.

Efter sammanställning av de resultat, som jag kommit fram till i min bok De flyttade flyttblocken(ISBN 91-630-3261-9) som bl.a kan lånas på biblioteken (även på universitetsdito) har jag gjort flera märkliga avslöjanden. Bl.a har frågan varför blocken lades upp hitintills givit följande svar: kanalasering av villebråd, orientering, navigering, gränsmarkering, kommunikation, healing.

Jag har på olika sätt fått insikt om att den värld vi lever i är mer märklig och förbryllande än vad vi kunnat föreställa oss.

normal

Se även www.bowestling.se Upplagda stenblock

Se även www.bowestling.se Upplagda stenblock. Uppdaterad 2009-12-30.


Har bland annat skapat

De flyttade flyttblocken