Hem

De flyttade flyttblocken Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 406792, v5 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Flyttblock
Publicerad år 1995
ISBN 91-630-3261-9
sidantal 40
Av Bo Westling

En bok om hur i vilket syfte flyttblock flyttats runt och pallats upp i forntiden.

Alias: flyttade flyttblock

normal

Bokens baksida

Bild på De flyttade flyttblocken
Bokens omslagsbild.

Inlandsisens kvarlämnade stora stenblock kan de ha blivit flyttade igen - av människor? Många egendomliga omständigheter pekar på att åtskilliga av våra flyttblock nog inte ligger på sina ursprungliga platser. Hur
kan det vara möjligt och varför?

Den som fått upp ögonen inför denna företeelse kommer att få en ny dimension i sin naturupplevelse och lär sig att SE i stället för att bara TITTA.

Författaren har här gjort många säregna upptäckter då det gäller flyttblockens gemensamma uppallningssystem och lägen, där både matematik och astronomi ligger bakom. En tänkvärd bok, som dessutom ifrågasätter gamla föreställningar om våra flyttblock.

Detta arbete är tänkt att vara en information till fortsatta upptäckter, som kan ge kunskap om ett forntida folk - våra förfäder - något som inte tidigare varit känt i vår tid.