Hem

Flyttblock Sten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 626050, v2 - Status: normal.
är en sorts Sten

Stenar som flyttats med inlandsisen och blivit kvar när den smälte.

Alias: flyttblock och jättekast

normal

Flyttblock är stenblock av varierande storlek som fångats upp av inlandsisen, slipats till mer rundad form och blivit liggande när inlandsisen smälte. Flyttblocken har ofta flyttats mycket långa sträckor med isen och består av helt andra bergarter än vad som är förekommande i det omgivande landskapet.

Ofta finner man skålgropar och ibland andra typer av hällristningar på flyttblocken. Hällristningar på flyttblock förekommer särskilt i Danmark, där de i princip enda förekomsterna av hårdare bergarter (utom flinta) är de stenar som inlandisen fört dit.

Skålgroparna, som anses vara en kultisk representation för kvinnliga könsorgan, har i modern tid använts som offerskålar. Vid arkeologisk undersökning av flyttblock med skålgropar hittar man ofta småmynt, knappnålar , tygbitar och liknande.

Många flyttblock har i förhistorisk tid positionerats om eller pallats upp med mindre stenar. I de flesta fall anses orsakerna oklara.

normal

Jättekast

I folktron kallas flyttblock för jättekast. Man ansåg att jättar, eftersom de var av djävulen, inte tålde ljudet av kyrkklockor och därför kastade stora stenar mot kyrkorna för att få slut på oljudet.