Hem

Bortom Barriären Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1038, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/bortom_barriaeren.html
är Trobart , Bok och Upplevbart
Publicerad år 1994
ISBN 91-971540-6-7
sidantal 128
Av Dénis Lindbohm
Publicerad av PSI-Cirkelns Förlag

Författaren inleder med att ett urval märkliga händelser, som tyder på oerhört starka inflytelser från en bakomliggande, större verklighet.

Alias: bortom barriären

normal

Till HTML av Kjell Gundersen


Omfång14x21 cm
OmslagMaria Lombide y Ezpelata

normal

Innehåll

 • Sällsamma samband utmed vägen
 • Influenser från helheten
 • Den kluvna stenens mysterium
 • Den programmerade dörren
 • Vägen på denna sidan dörren
 • Den mångfaldige ende
 • Doppad i gudomens källa
 • Att vara ett med Makten
 • Maktens mörka sida
 • Platsen av evigt här och nu
 • Ett brännglas i gudarnas vägg
 • Signaler genom silvernätet
 • Det förlorade paradiset
 • Symbios med Draken
 • Bortom Barriären

normal

Baksidan

Författaren inleder med att ett urval märkliga händelser, som tyder på oerhört starka inflytelser från en bakomliggande, större verklighet. Faktiskt så starka att vår fysiska tillvaros naturlagar upphör att ha betydelse. Vårt fysiska universum, som av många uppfattas som det enda verkliga, är bara en begränsad del bland otaliga andra delar inom en för oss ofattbar helhet.

Våra naturlagar är bara en begränsad och avsiktligt begränsande tillämpning av för oss ofattbara lagar inom den större helheten. Vi är fångar i ett kosmiskt fängelse - och våra egna domare och väktare. Författaren förklarar och vägleder hur man skall få möjlighet att skaffa sig nyckeln till fängelsets port. Den får alla - i döden - men det finns möjlighet att använda porten utan att . Här ges anvisning om en hjälpare, en oerhört mäktig sådan. Den kan öppna alla portar.