Hem

Den civiliserade hjärnan Facklitteratur

Frontalloberna och människans exekutiva funktioner

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 655698, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Hjärnor, Minne, Schizofreni, Adhd och Socialpsykologi
Publicerad år 2003
ISBN 91-44-04183-7
Av Elkhonon Goldberg
Publicerad av Studentlitteratur

Bok om utvecklingen av hjärnans frontala delar, exekutiva funktioner som beteende, omdöme och planering

Alias: den civiliserade hjärnan