Hem

Dimma Luft, Vatten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 154630, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Luft och Vatten

Kondenserad och fuktig luft.

Alias: dimma och nebula

normal

Dimma är svävande små vattendroppar, ibland iskristaller, som kommer sig av kondenserad luftfuktighet.
Förutsättning för dimbildning är att luften kyls och att den innehåller kondensationskärnor.

Det finns många namn för dimma - beroende på hur luften avkylts.

Vanligast i Sverige är monsundimma, tropikluftdimma och strålningsdimma.
Gemensamt är dålig sikt och att endast långvågigt ljus (infrarött, rött) kan passera dimma.