Hem

Färgkulla Ört

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491174, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Ört

Färgkulla är en flerårig ört som kan bli upp till sju decimeter hög.

Alias: anthemis tinctoria l och färgkulla

normal

N. Gult Ekegras. F. Keltasauramo.
Inom släktet Anthemis, kullor, hava en del arter vita kantblommor (t. ex. den allmänna Åkerkullan, A. arvensis L.), andra åter gula, men det gemensamma släktmärket består däri att blomfästet bär smala, gulvita fjäll mellan blommorna, nämligen de små stödbladen, som eljest icke pläga komma til utveckling i blomkorgarna. - Artens namn, både det svenska och det latinska, kommer därav, att man med blomkorgarna kan giva ylle och silke efter betning i alunvatten en vacker gul färg.

Färgkullan är flerårig och träffas liksom prästkragen på torra backar, helst steniga, men följer odlingen, så att åkrarna, järnvägsbankarna och lastningsplatserna med grusmark äro dess vanliga växplatser. Den förekommer i södra hälften av både Sverige, Norge och Finland. Den blommar hela sommaren.