Hem

Flavius Theodosius Romersk kejsare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 390018, v2 - Status: normal.
är Romersk kejsare

Militär ledare som blev kejsare. Ägnade mycken tid åt att försöka utrota andra religoner än den kristna.

Alias: theodosius

normal

Theodosius dekret

I februari 391 utfärdade Theodosius ett dekret som förbjöd romarna att besöka templen. Han förbjöd även offer och avgudabilder. I ett följande dekret samma år gjordes förbuden mer omfattande, och när ett tredje utfärdats började förstörelsen av tempel och andra byggnader.

Från och med år 392 bestraffades offer och divination med döden. Libationer, altare, och andra symboler och handlingar förbjöds. Det var inte heller längre tillåtet att betrakta härden som gudomlig, något som tidigare varit centralt i den grekiska och romerska religionen.