Hem

Gerd Jätte

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 134343, v2 - Status: normal.
är Jätte

Hustru till Frej.

Alias: gerd

normal

Gerd är en jättekvinna som guden Frej förälskade sig i och gifte sig med.
Somliga blandar ihop henne med Freja som ibland kallas Frejs hustru.