Hem

Jupiterfingret Finger i handen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 481256, v4 - Status: normal.
är en sorts Finger i handen

Pekfingret i Kiromantin.

Alias: jupiterfingret, pekfinger och pekfingret

normal

Jupiterfingret är handtydarens namn på pekfingret. Det förknippas med ledarförmåga och ambition.

Idealet kan sägas vara när detta finger är lika stort som apollofingret och mindre än saturnusfingret. Om fingret är längre än apollofingret så talar det om ledarförmåga på samma sätt som om det är mindre talar om mindervärdeskomplex. Om det lutar in mot saturnusfingret så kan detta tala om fåfänga.

Om detta finger är långt och spetsigt så kan detta vara en ledarfigur i religiösa sammanhang.