Hem

Saturnusfingret Finger i handen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 481309, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: reikicrille
är en sorts Finger i handen

Långfingret i Kiromantin

Alias: långfingret och saturnusfingret

normal

Saturnusfingret är handtydarens namn på långfingret. Det förknippas med förmågan att se sig själv och ansvarskänsla. Den ses som länken mellan det omedvetna (Solfingret och Merkuriusfingret) och det medvetna jaget (Tummen och Jupiterfingret). När fingret är rakt så är länken i harmoni, men om det lutar åt antingen det ena eller andra hållet så talar det om en aning mer lutning åt deen sida fingret lutar åt. (Som mer utåtriktad person eller en person med mer behov av ensamhet).
En klar krökning mot solfingret kan tala om en kronisk depression.