Hem

Kåltistel Ört

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491096, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Ört

En storväxt flerårig ört - upp till 1,5 meter hög. Vanligast i Skåne.

Alias: cirsium oleraceum scop och kåltistel

normal

N. Kaaltistel. F. Kaali-ohdake (kåltistel)
Denna art skiljer sig från de föregående genom blomkronornas blekgula färg (de rödblommiga tistelarterna kunna någon gång anträffas med vita blomkronor och hava i så fall holk och stjälk ljusare gröna). Beväpningen är här liksom hos åkertisteln (se ovan) inskränkt till bladflikarna, och tornarna äro mjuka, knappt stickande. Stjälken har inga nedlöpande lister. Anmärkningsvärda äro de breda, hjärtlika bladen kring blomkorgarna och deras ljusa, vitgröna skyltningsfärg.

Sitt namn har denna tistel fått av det renare gröna och jämförelsevis mjuka bladverket, som gör den ätlig för hästar och boskap, ehuru smaken är något besk. Stjälken blir 1 m hög. Växten tillhör fuktiga lundar och skogsängar, diken i skogsbryn m. m., och förekommer sällsynt i Skandinavien, nämligen här och där i södra Götaland och sydöstra Norge samt omkring Finska Viken.