Hem

Kattfot (Antennaria dioica) Korgblommiga växter (Asteraceae / Compositae), Ört, Magisk växt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491287, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Korgblommiga växter (Asteraceae / Compositae) , Ört och Magisk växt

Kattfot är en lågväxt, ullhårig ört som kan bli upp till två decimeter hög.

Alias: antennaria dioeca gærtn, kattfot och kattfot (antennaria dioica)

normal

N. Harefot. F. Kissan käpälä.
En genom hela det nordeuropeiska florområdet allmän växt, som företrädesvis tillhör torr och grusartad jordmån, t. ex. vägkanter och öppna skogsbackar. Örtståndet är avpassat efter dessa lokaler, ty stjälken och bladens undersida äro vitluddiga; bladens gröna översida kan täckas därigenom att skivan vid mycket torr väderlek och å solöppna lokaler är hopviken längs mittnerven. _Blomställningens färg, vit eller skär, är liksom hos näst föregående växt förorsakad av de färgade (d. v. s. icke gröna) holkfjällen, som dessutom äro så torra, att blomkorgarna äro eterneller.

Såsom namnet dioeca eller dioica utsäger, är kattfoten en tvåbyggare och har sålunda han- och honblommor på skilda stånd. De hanliga korgarna, fig. 2, igenkännas på brett avrundade, oftast vita holkfjäll, och deras mittblommor, fig. 3, hava ett blomfoder (pensel) av långa hår med thock, plymlik spets; dessa blommor tyckas vara tvåkönade, men pistillen är steril: dess fruktämne plägar sakna fröämne, och märket har blott till uppgift att utsopa ståndarnas pollen (liksom hos Petasites, 24, 25). - De honliga korgarna, fig. 1, hava smalare, vanligen skära holkfjäll samt blommor med trådsmal krona, fig. 4, 5, och hårdare pensel av vanlig beskaffenhet med vita eller skära hår.

Kattfoten blommar på våren och försommaren. Av dess blomster binder folket evighetskransar. Även i fjälltrakter är den ganska allmän och växer där blandad med följande art: Fjäll-kattfot


normal

Kattfotens magiska gåva till Dig

Hjälper Dig att få det Du vill ha, men ju mindre anspråk Du har, desto lättare blir det att uppfylla Dina önskningar.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.