Hem

Kyniker Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491671, v3 - Status: normal.
är en sorts Person

(Grekiska: kyon = hund) Anhängare av Antisthenes (444 –368 f.Kr.) filosofiskola.

Alias: kyniker

normal

Kynikerns ideal är en oberoende och från alla kulturvärden och allt ägande avståndstagande livsstil. Den nedsättande betäckningen hundar gavs Kynikern på grund av deras förakt för samhällskonventionerna och sina provocerande tal.