Hem

Månen i oxen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 85532, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna

Starka och beständiga känslor. Estetiskt sinnelag, anlag för konst och musik, sensualism. Trygghetsbehov.

Alias: månen i oxen

normal

Känslolivet + beständighet = Starka och beständiga känlsor. Estetiskt sinneslag, anlag för konst och musik. Sensualism. Trygghetsbehov.