Hem

Negativa aspekter enligt astrologin

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 110155, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

Aspekter som indikerar svårigheter, men kan också vara indikation på en drivkraft framåt.

Alias: negativa aspekter

normal

Aspekter som indikerar svårigheter och som kan vara upphov till stress och spänningar. De är också de aspekter som är drivkraft framåt och erbjuder möjligheter till utveckling. Till dessa aspekter hör kvadratur, opposition, halvkvadratur. Konjunktionen kan vara både negativ och positiv.