Hem

Odöd Magisk varelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 106690, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Caine
är en sorts Magisk varelse , Trobart och Upplevbart

En entitet som använder ett djurs döda kropp som sin egen.

Alias: odöda och undead

normal

Hur tron på odöda kan ha uppstått

Har tagit del av vampyrtexten. Har dock bara skummat den, så kanske står det redan omnämnt i texten.

Jag vill bara påpeka det faktum att folk förr var vidskepliga. Om de såg ett lik vara i princip fullt bevarat månader eller år efter dödsfallet, väckte det självfallet funderingar, eftersom inte alla lik bevaras. En rimlig förklaring blev då, att det välbevarade liket ägde odödlighet. Vampyrer är ju på sätt och vis odödliga.

Likaså väckte det frågor om man såg att ett lik hade rört på sig i likkistan efter iläggandet. Hur kunde det vara möjligt? Jo, personen i fråga måste äga odödlighetsegenskaper; jfr åny med vampyrism.

Till saken hör att förr begravdes säkerligen många skendöda. De lades i en kista för att senare vakna till sans igen, varvid de försökte ta sig ut ur kistan - dock utan att lyckas. Förr eller senare dog de förstås på riktigt, vanligen till följd av kvävning (kistan sänktes ju ned i ett hål och jord kastades däröver).

Rädslan för att bli dödförklarad och begravd av misstag var faktiskt påtaglig under 1800-talet. På medicinhistoriska museer kan man se eller läsa om anordningar som skulle möjliggöra för skendöda att kalla på hjälp. Jag har sett bilder på likkistor försedda med små bjällerklockor utvändigt. Från klockorna gick ett snöre via ett hål in i kistan för att fästas på/i/runt den avlidnes hand. Om han rörde på sig, skulle det alltså plinga i klockorna.

För att sammanfatta: Det var nog inte helt ovanligt att man vid öppnandet av en likkista (som varit under jord) kunde se att liket hade rört på sig.

Den som såg detta måste ju undra hur det kan komma sig. Sett mot den bakgrunden är vampyrteorin faktiskt rätt rimlig. Just blodet tillskrivs viktiga egenskaper. Jfr Jehovas Vittnensa synsätt att neka ta emot blodtransfusioner. I Bibelna kan man läsa att blodet är heligta. Blodet är Liv!

I dag vet vi bättre. Välbevarade lik beror oftast på att den kemiska miljöa som likkistorna befinner sig i har konserverande inverkan eller hindrar syretillförsel (= motverkar vävnadsnedbrytning och förruttnelse).

I dag är det också en sällsynhet att man hittar lik som rört på sig efter döden, vilket framför allt torde beror på att antalet skendöda är försvinnande litet, åtminstone i den civiliserade världen. I takt därmed har tron på blodsugande vampyrer minskat!

MVH // Citizen FilipMorris