Hem

Pluto Dvärgplanet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 144347, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Pallene
är Dvärgplanet

Den näst störste dvärgplaneten i vårat solsystem. Den har en relativt skev bana kring solen, och är det tionde största objektet i solsystemet.

Alias: pluto

normal

Kortfattat:

Diameter2 300km.
Runt solen249 jordår.
Runt sin egen axel6 jorddygn.
Avstånd från solen5910 miljoner kilometer. (5 ljustimmar och 30 ljusminuter)
Medeltemp-225 grader celcius.
AtmosfärObefintlig.
MånarCharon.

normal

Det fanns oförklarade avvikelser i Uranus bana. Tidigare hade man konstaterat att det fanns en planet utanför, nämligen Neptunus. Det stämde, men det var fortfarande ännu ett objekt som störde banan.

Man började systemetiskt söka efter en planet bortom Neptunus, men det gav inget resultat. Man fick ta till grundlig fotografisk genomsökning som utfördes av den unge amerikanske astronomen Clyde Tombaigh. Han fick tillslut sin beslöning när den nya planeten hittades år 1930.

Den nya planeten fick namnet Pluto och hade den konstigaste banan i solsystemet. Under 20 år varje varv runt solen kommer Pluto innanför Neptunusbanan. Sedan 1999 är den utanför igen.

Man ser fortfarande störningar i planeternas banor, för att inte säga Plutos. Man kan inte förklara det i nuläget, men det är mycket troligt att det finns ytterligare en planet utanför. Pluto är den minsta planeten i solsystemet, dess massa är bara 0,003 av jordens. Trots det har den en egen måne. Ett tag diskuterades om Pluto ens skulle få lov att kallas planet på grund av sin storlek, krokiga bana och sin atmosfärlösa yta.

normal

Det är osäkert om Pluto skall betraktas som en planet. Man har på senare tid kommit fram till att Pluto förmodligen är för liten för att kvalificera sig som planet. Det råder emellertid oklarhet om vad Pluto egentligen är för något. Somliga menar att det är en förrymd måne från Neptunus, medan andra menar att det är en asteroid som kommit på avvägar. Om så är fallet finns det bara åtta kända planeter i vårt solsystem.

normal

Pluto är den planet som styr skorpionens stjärntecken och dess magi.