Hem

Red Chestnut-medel Blomstermedel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 559384, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Clever
är en sorts Blomstermedel

Ett blomstermedel som hänför sig till omsorg och kärlek till nästan.

Alias: red chestnutdroppar, red chestnut-medel, red chestnutmedel och röd hästkastanj-medel

normal

Red Chestnut-tillståndet kännetecknas av symbiotisk bindning på samma sätt som i förhållandet mellan mor och barn den första tiden efter födseln. När det gäller ett spädbarn är det självfallet och naturnödvändigt, eftersom barnet så helt är utlämnat åt modern. Också modern är starkt bunden till barnet, inte minst emotionellt. Det här tillståndet är ibland svårt att häva för mödrar, det dröjer alldeles för länge, innan de förmår klippa den emotionella navelsträngen. Detta hämmar deras utveckling, eftersom ett symbiotiskt förhållande alltid måste bibehålla balansen för att fungera.

Nyckelsymptom:

Överdriven omsorg och oro för andra.