Hem

Reinkarnationslära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 12132, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

Att genom att plocka fram och syna tidigare liv man har levt, se hur dessa påverkar ditt nuvarande liv.

Alias: reinkarnationslära

normal

Reinkarnation och karma hör ihop.

Reinkarnationsläran är urgammal och har funnits (i lite olika varianter) i nästan alla gamla kulturer, även bland de gnostiska urkristna, till vilka senare katarerna hörde.

Påståendet, att läran skulle komma från Indien håller inte, därför att många gamla kulturer som hade den inte hade någon kontakt med Indien (t.ex. de stora amerikanska indiankulturerna).

Man kan istället säga, att reinkarnationsläran har överlevt i Indien, medan den har försvunnit ur många andra kulturer.
(Mer information på www.christian-reincarnation.com)