Hem

Forsete Gud, Nordisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 134244, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Gud och Nordisk gudom

Domarguden, son till Balder och Nanna.

Alias: forsete

normal

Vers 15

"Glitner är den tionde;
på guldstolpar stödd
och med silver takad är salen.
Forsete bor där,
fredsdomaren,
som stillar varje strid."versa