Hem

Skurugata Naturreservat

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 547550, v2 - Status: normal.
är Naturreservat
plats Eksjö

En av Smålands märkligaste geologiska bildningar som också är mytomspunnet.

Alias: skurugata och skuruhatt

normal

Skurugata är en av Smålands märkligaste geologiska bildningar och är ett omtyckt utflyktsmål ungefär en mil nordost om Eksjö.

Skurugata är en kilometerlång, mycket oländig klippkanjon, troligtvis en förkastning. Bergarten är en gråbrun profyr, som spricker lätt, vilket förklarar hela sprickdalens steniga, trasiga karaktär. Skurugata är inte helt lätt att vandra i, men ett besök är värt mödan.

På vissa ställen är Skurugata närmare sextio meter djup. Bredden varierar mellan sju och tjugofem meter. Temperaturskillnaden mellan de djupare delarna och omgivningen kan bli stor och snön kan ligga kvar i skrevorna till långt fram på sommaren. Det finns de som kan berätta att de nere i gatan kastat snöboll samtidigt som de hört göken gala.

Den overkliga, trolska klippkanjonen med sina mörka klyftor och skumma vrår har sysselsatt folkfantasin och givit upphov till många sägner i vilka Skurugata har blivit ett tillhåll för troll.

Framförallt har den mystiska, bottenlösa källan i ena änden av gatan fascinerat. Förr offrade man till ställets skyddsmakter, men eftersom det hände att människor försvann vid källan - blev trolltagna - försökte man täppa igen den. Det var omöjligt. Allt försvann i djupet. Det såg trollen till.

normal

En förklaring till att trollen efter hand försvann från skurugata var det skjutande och knallande som grenadjärerna och husarerna vid Eksjö regemente åstadkom. Så var det också med Soåsafrun, som bodde i Soåsen nära Ränneslätt. När soldaterna började knäppa nötter som trollen kallade skjutandet flyttade Soåsafrun till sin syster i Skurugata. Inte heller där fick hon - lika lite som de andra trollen - någon ro. allra helst som hela bataljoner vid övningstillfällen på Ränneslätt drog iväg med trummor och trumpeter och marscherade genom Skurugata och prövade knalleffekten genom att skjuta i ravinen med dess fantastiska akustik.

normal

Från Skuruhatt har man en hänförande utsikt. Albert Engström beskrev skogarna som en flossamatta. På utsiktsplatsen står den s.k. Engströmsstenen där man kan läsa: Folket som bor i dessa gårdar torde vara av renaste guld... dessa sega, magra arbetare som brottas med sin fattiga jord och segra, segra. Är det icke ett folk att hålla av?

Källa Sällsamheter i Småland av Petter Åkerman.