Hem

Väktarna vid världens rand Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 407336, v4 - Status: normal.
är Bok
Av Dénis Lindbohm

Detta är en bok om själsresor, med förklaringar och vägledning - en ren instruktion, författaren Dénis Lindbohm skriver mycket om sina egna upplevelser.

Alias: väktarna vid världens rand

normal

Väktarna vid världens rand

Text från bokens baksida:
Detta är en bok om själsresor, med förklaringar och vägledning - en ren instruktion.
Men det är mer än så. Författaren berättar om sina egna experiment, där han ibland av obetänksamhet råkade bryta mot en kosmisk lag.
Det började när han under experiment med en vän fick uppleva hur han för en stund trängde in i sin väns hjärna och upplevde genom dennes syn. vad som hände var besättelse, han ockuperade delvis vännens kropp.

Detta gav honom den hisnande tanken att medvetet och avsiktligt ockupera noggrant utsedda personer, maktmissbrukande folkförtryckare. Besätta dem och på olika vis förstöra deras välden.
Det kan tyckas vara av godo, men det bröt mot lagar på överjordisk nivå och det skedde ett ingripande av fruktansvärd sort.