Hem

Vattenprov Ordal

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 688511, v2 - Status: normal.
är en sorts Ordal

Gammal rättskipningsform där vatten användes för att testa skuld

Alias: vattenprov och vattenprovet

normal

Vattenprovet var ett ordal som fanns kvar också under medeltiden.

Det var ett vanligt prov där den som anklagats för något bands till händer och fötter och kastades i vattnet. Om den anklagade då flöt betraktades han som skyldig.

Detta var en gudsdom. Man hade övertygelsen att tecken om skuld kom från gudarna och skipade rätt därefter.

Även under häxprocesserna1600-talet använde man sig av vattenprov trots att det då var förbjudet enligt lag.