Hem

Vredens kraft Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474211, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Aggression
ISBN 91-27-078734
sidantal 229
Publicerad av Natur och Kultur

Om att hantera vrede

Alias: vredens kraft

normal

Baksidetext

Vrede ger liv!
Om vrede och aggression hämmas, berövas vi något av vår livfullhet. Därför är det mycket viktigt att vi inte nöjer oss med att gnälla över saker och ting. Vi måste lära oss att antingen acceptera något som det är, eller erkänna vårt missnöje och verkligen utnyttja vår vrede för att förändra det.

Vreden är en fruktbar kraft. En kraft som är oumbärlig när vi behöver hävda oss själva och sätta tydliga gränser. I Vredens Kraft visar Verena Kast hur ilska kan användas konstruktivt. Mellan att slå vilt omkring sig och att svälja vad som helst finns ett alternativ: att frimodigt möta konflikter. Det handlar inte om att få rätt utan att komma till sin rätt. Den som tillåter vrede hos sig själv och andra visar att livet går att förändra.