Hem

Älvabläst

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 627236, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj

Enligt folktron en sjukdom orsakad av att älvor blåst på en kroppsdel.

Alias: alvabläst och älvablåst

normal

Om man ofredat älvorna som i folktron var sjukdomsalstrare fick man hudutslag som inte ville läka. Dessa skulle ha uppstått genom att älvorna blåst på just den kroppsytan. För att bota gällde det att blåsa tillbaka. Genom en nässelstjälk blåste man vatten och motblåsningen ansågs ha magisk effekt mot älvablåsten. Man baddade med blåst vatten eller gick till byasmeden för att bli motblåst av hans bälg.
För att bli botad måste den sjuke fråga Vad blåser du för? och den som blåste skulle svara Jag blåser bort älvorna. Detta skulle upprepas tre gånger. Därefter var det bara att vänta på tillfrisknandet.
(Källa: Ebbe Schön, Nordiska Museets Folkminnessamling)