Hem

Bustamit Sten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 475005, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är en sorts Sten

Ger en kraftfull upplösning av fysiska och psykiska blockeringar.

Alias: bustamit

normal

Bustamitens magiska gåva till Dig

Ger en kraftfull upplösning av fysiska och psykiska blockeringar.
Får Dig att förstå sammanhangen på flera plan, och stimulerar drömaktiviteten.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.