Hem

Ceratomedel Blomstermedel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 548163, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Clever
är en sorts Blomstermedel

Cerato är blomstermedlet som har med självsäkerhet, trygghet i sig själv och intuition att göra.

Alias: ceratodroppar och ceratomedel

normal

Kinesisk blåblomma har med självsäkerhet, trygghet i sig själv att göra. I ett negativt tillstånd har man svårt att godta sina egna riktiga bedömningar, vilket man oftast inte själv är medveten om. Man står inför ett beslut och vet intuitivt helt klart hur man skall göra, tills intellektet slår till och grumlar hela bilden och man på sedvanligt vis åker in i gamla spår. Det som på ett intuitivt plan kändes helt rätt, blev plötsligt komplett omöjligt att omsätta i praktiken. Det uppstår en omedveten konflikt och man vågar inte lita på sin intuition.

De som tar detta medel uppfattar snart sin inre röst allt tydligare.