Hem

De sista tre minuterna Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 150857, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Melle
är Facklitteratur
Behandlar Framtid och Kosmologi
Publicerad år 1994
ISBN 91 27 07527 3
sidantal 151
Av Paul Davies
Publicerad av Natur och Kultur

"De tre sista minuterna" handlar om universums framtid. Författaren utgår från teorin om the Big Bang och resonerar sig fram till the Big Crunch (den stora krossen), dvs universums "slut".

Alias: de sista tre minuterna

normal

Bokens baksida

Idag lever vi i ett universum som utvidgas på grund av kraften från big bang. Men med tiden kommer tyngdkraften dra galaxerna mot varandra och efter tiotals eller kanske hundratals miljarder år kommer all materia att förenas i big crunch - den stora krossen...

De sista tre minuterna är berättelsen om universums framtid, grundad på de senaste idéerna från välkända fysiker och kosmologer. Den är ingen undergångsskildring. I själva verket rymmer framtiden ett löfte om helt nya möjligheter för utveckling och rik erfarenhet. Men vi kan inte bortse från det faktum att det som kan komma att finnas också kommer att upphöra att finnas.

Boken kräver inga naturvetenskapliga eller matematiska förkunskaper.