Hem

Den magiska gåvan Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1096, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/magiska_gaavan.html
är Bok
Publicerad år 1990
ISBN 91-970743-8-1
sidantal 120
Av Dénis Lindbohm
Publicerad av PSI-Cirkelns Förlag

Elektricitet är en allmänt känd kraft, som har gjorts tillgänglig av personer med rätt kunskap.

Alias: den magiska gåvan

normal

Till HTML av Kjell Gundersen


Omfång14x21 cm
OmslagMaria Lombide y Ezpelata

normal

Innehåll

 • Förebud
 • Att läsa livets bok
 • Galenskapens kloka värld
 • Jordbävning i själens land
 • Att ge är att få
 • Den överenskomna verkligheten
 • Människans bilder av Makterna
 • Den mång-ögdes visdom
 • Mirakel är det naturliga tillståndet
 • Totem : Den personliga maktens symboler
 • Det magiska mönstret
 • Den är du - du är den

normal

Baksidan

Elektricitet är en allmänt känd kraft, som har gjorts tillgänglig av personer med rätt kunskap. Det gäller kunskap om fysik, alltså ren materialism. Magin är en annan sorts kraft, äldre och starkare än elektriciteten. Mycket äldre; faktiskt är magin den ursprungliga kraften, den fundamentala makten. Alla andra krafter är manifestationer av den. Även magin kan göras tillgänglig av personer med rätt kunskap, men här gäller inte kunskap om fysik; här gäller inte fysikens lagar.

Det kan sägas att före upptäckten av elektriciteten fanns den inte; den existerade inte enligt mänskligt vetande. Man måste ha rätt sorts tänkande för att få den verklig. för att förverkliga den

Samma regler gäller för magin. Den finss inte om man inte förverkligar den. Den kan bara göras verklig genom rätt sorts tänkande, den sorts tänkande som är rätt sort för magin. Denna bok skildrar den sortens tänkande som bringar magin att bli verklig.